Subasman Nedir?

İçindekiler

Subasman Nedir?

Subasman terimi Fransızca “soubassement” kelimesinden Türkçemize geçmiş olup üst temel, oturmalık, yapı eteği gibi anlamlar taşımaktadır.

Subasman teriminin ülkemizde genellikle yanlış telaffuzlara konu olduğu ve su basmanı  şeklinde ifade edildiğine sıkça rastlanmaktadır. Diğer taraftan anlam olarak da binaları su basmaması amacıyla yapılan perde duvar olduğu söyleminin tam olarak gerçeği yansıtmadığını belirtmek isteriz.

Şöyle ki, subasman her ne kadar binanın su ve sel baskını gibi dış etkenlerden korunmasına yardımcı olsa da salt amacının ve terimsel anlamının bu olduğu söylenemez. Subasman perdesi sayesinde bina zemin kotu uygun bir maliyetle yükseltilerek yol tretuvar seviyesine getirilir; böylelikle bina zemin kotunun yol seviyesine göre alçakta kalmaması sağlanarak su ve sel baskını gibi dış etkenlerin azaltılması sağlanır.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, her binada kesinlikle subasman bulunmak zorundadır diye bir durum söz konusu değildir. Binanın oturduğu zemin ve arsa durumuna göre subasmana ihtiyaç duyulup duyulmayacağına karar verilmektedir.

 

Subasman Kotu Nedir?

Subasman kotu, zemin kat taban kotu olarak bilinmektedir. Yani, binalarda zemin katın döşeme üst kotu subasman kotu olarak alınmaktadır. Binalara ait imar planında aksi belirtilmediği sürece subasman kotu 0,00 kotunun altına düşmemeli ve +1,20 kotunun da üzerine çıkmamalıdır.

 

Subasman Kotu Nasıl Belirlenir?

Subasman kotunun verilebilmesi için öncelikle 0,00 kotunun belirlenmesi gerekmektedir.

Bu bakımdan binanın subasman kotunun belirlenmesi için, zemin kat betonu dökülmeden önce, bina sahibi ilgili belediyeye başvurarak gerekli kotlandırma işlemlerinin yapılmasını talep edebilir.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde, söz konusu 0,00 kotunun belirlenmesi noktasında bir çok yöntemden bahsedilmekle birlikte; imar planında aksine bir hüküm bulunmuyorsa yoldan kotlandırma yapılmasının esas olduğu belirtilmektedir.

Yine ilgili Yönetmelikte yoldan kotlandırma yapılmasıyla ilgili; Binalara parselin kot aldığı yol cephesinin bina köşeleri hizasındaki en yüksek tretuvar seviyesinden kot  verilebileceği; tretuvar seviyesinin, kırmızı kota göre belirlenen yol seviyesinin 0.18 metre üstü olarak kabul edileceği; kotlandırma yapılması için, yolun yapımının tamamlanmış olması veya yol projesinin onaylanarak kırmızı kot çalışmasının yapılmasının zorunlu olduğu bildirilmektedir.

Yoldan kotlandırma ve diğer kotlandırma yöntemlerine ilişkin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili maddelerini inceleyebilirsiniz.

subasman-kotu

 

Subasman Perdesi Nedir?

Temel üst kotu ile subasman seviyesi (kotu) arasında imal edilen perde türüne subasman perdesi denilmektedir.

Subasman perde yüksekliği ile ilgili imar planında aksi hükümler bulunmadıkça Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde belirtildiği gibi 1,20 m sınır yüksekliği belirtilmektedir.

 

Subasman Nasıl Yapılır?

Temel inşaası sonrasında temel üst seviyesinden başlayarak daha önce belirlenen yüksekliklerde subasman perdesi çıkılır. Subasman perdeleri temel üst kotu ile zemin kat döşemesi arasında yapılabilmektedir. Subasman perdesi kalıp ve beton imalatları sonrasında ortada kalan boş kısımlara gerekli tesisatlar döşenir ve üzeri dolgu malzemesi ile kapatılır. Dolgu malzemesi üzeri ıslanır, sonrasında gerekli ekipmanlarla sıkıştırılır. Dolgu malzemesi üzerine hasır donatı serilerek tekrar üzerine grobeton atılıp subasman imalatı tamamlanır.


Subasman nedir, subasman perdesi nasıl yapılır, kot ve yükseklikler hakkında merak edilenlere cevap vermeye çalıştığımız yazımıza yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz.


Yorum Yap