Isı Yalıtım İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Isı Yalıtım İşleri Genel Teknik Şartnamesi

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Isı Yalıtım İşleri Genel Teknik Şartnamesi” 6 Mart 2018 tarihli ve 30352 sayılı Resmi Gazetede “Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: Yfk-2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ekinde yayımlanmıştır. Belirtilen tebliğin yürürlüğe girme tarihi ise 01.06.2018 olarak belirtilmiştir. 

Not: Söz konusu Isı Yalıtım İşleri Genel Teknik Şartnamesi’nin uygulamaya girme tarihi 01 Ocak 2019 tarihine ertelenmiştir (1 Haziran 2018 tarihli ve 30438 sayılı Resmi Gazete’de bildirilmiştir)

Isı Yalıtım İşleri Genel Teknik Şartnamesi kapsamında Duvar İçten Isı Yalıtımı, Duvar Dıştan Isı YalıtımıDöşemelerde Isı Yalıtımı, Çatılarda Isı Yalıtımı, Isı Yalıtımı Bağlantı Elemanları gibi pek çok konuya ve uygulama tekniklerine açıklık getirilmektedir.

 

Tebliğin yayımlandığı Resmi Gazete’nin ilgili bölümünü okumak için tıklayınız

Isı Yalıtım İşleri Genel Teknik Şartnamesi’ni okumak için tıklayınız

 

6 Mart 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30352

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI İŞLERİ İNŞAAT, MAKİNE VE ELEKTRİK TESİSATI
GENEL TEKNİK

ŞARTNAMELERİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:
YFK-2007/1)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 30/6/2007 tarihli ve 26568 mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel
Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)’in 1 inci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 1 –
(1) Bu Tebliğ, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 32
nci maddesi kapsamına giren kurum ve kuruluşların uymak ve uygulamak
zorunda oldukları yapı işleri inşaat, makine ve elektik tesisatı genel
teknik şartnamelerinin belirlenmesi amacıyla, 644 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi hükmüne dayanılarak
hazırlanmıştır.”

MADDE 2 –
Aynı Tebliğin ekine ekteki Isı
Yalıtım İşleri Genel Teknik Şartnamesi ve Yapısal Yangın Güvenliği İşleri
Genel Teknik Şartnamesi eklenmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/6/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı
yürütür.

 

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

30/6/2017

26568
(Mükerrer)

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı
Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

2/12/2011

27853

 

Ekini görmek için
tıklayınız.

 


Yorum Yap